top of page

 

 

 

 

 

 

Tarieven:

Voor volwassenen:

(Intergenerational)Trauma-informed Acupuncture therapy                                                                                €90,-                 

(Intergenerational)Trauma-informed Shiatsu therapy                                                                                        €90,- 

 

Voor kinderen:

Consult Kindertherapie                                                                                                                                  €50,-

De duur van een behandeling is korter, namelijk 30-45 minuten.

Bij de behandeling van kinderen is volgens de wet de toestemming van beide met gezag beklede ouders nodig. Bij kinderen tot 12 jaar beslissen alleen de ouders, bij kinderen van 12 tot 16 jaar geven de ouders en het kind gezamenlijk toestemming. Kinderen vanaf 16 jaar mogen alleen beslissen.

Voorwaarden goede zorg: 
 

 • Ik run mijn praktijk alleen. Dit betekent dat de lopende therapie helaas gepauzeerd wordt, indien ik ziek ben. Wel kan ik eventueel collega's aanbevelen, maar daar moet dan een nieuw/ander therapeutisch traject mee te worden gepland.

 • Gelieve eigen handdoeken mee te nemen naar het consult, ivm de algemene hygienerichtlijn van het RIVM.

 • Bij het maken van een afspraak, ga je akkoord met de algemene voorwaarden, deze kun je ten alle tijden bij mij opvragen.

 • Mijn Acupunctuur en Shiatsu behandelingen zijn een aanvulling op de reguliere geneeskunde en geen vervanging. Raadpleeg altijd eerst de huisarts bij gezondheidsklachten.

 • Om de behandelingen zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren worden administratieve en medische gegevens opgeslagen en bewerkt. Dit gebeurt volgens de eisen van het Autoriteit van Bescherming Persoonsgegevens betreffende medische gegevens. De cliënt heeft te allen tijden het recht om deze gegevens in te zien en uitleg te vragen. Ik ben verantwoordelijk voor correcte beveiliging van de database waar de gegevens worden bewaard. Persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor doeleinden die niet aan de cliënt gemeld zijn en persoonsgegevens worden nooit verkocht aan derden.
   

 • Bij voorkeur betalen met een Tikkie, welke ik na de behandeling stuur.

 • De afspraak kan tot 24 uur van te voren kosteloos verplaatst of geannuleerd worden.  

 • Een te laat geannuleerde afspraak, ook als het de eerste afspraak betreft, heeft tot gevolg dat er €25,- in rekening zal worden gebracht.
   

 • Ik sta ingeschreven bij de KAB, Koepel Alternatieve Behandelwijzen, en bij de Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde Zhong.

 • Acupunctuur en Shiatsu vallen over onder complementaire zorg binnen een aanvullende verzekering. Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om na te gaan wat voor bedrag er vergoed wordt per dag en per jaar. Tevens dient de cliënt zelf zorg te dragen voor de declaratie van de facturen bij de zorgverzekering. 

 • Ik ben onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de KAB 

 • Het heeft de voorkeur om klachten in eerste instantie te bespreken met de therapeut. Indien de cliënt en therapeut geen overeenstemming kunnen bereiken, kan de cliënt zich ook wenden tot de klachtencommissie van de Zhong: NVTCG Zhong, postbus 254, 6700 AG Wageningen, telefoon: 0317 423 505, info@zhong.nl, www.zhong.nl

 •  

LET OP:  Als je  door omstandigheden mijn behandelingen niet kunt veroorloven, neem dan contact met mij op om tot een financiële oplossing te komen. Mijns inziens mogen financiële problemen géén hinder geven tot het verkrijgen van een goede behandeling bij Sherydah.nl! 

Mijn therapie wordt door de meeste aanvullende zorgverzekeringen vergoedt,

Link naar de vergoedende partijen:

 

Ook bestaat er de mogelijkheid om een Persoonsgebonden budget (PGB) aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Zij betalen dan voor de aanvullende zorg die ik geef middels TCM therapie. Link naar de SVB:

 

unnamed-1.jpg
Schermafbeelding 2023-07-03 om 16.37.18.png
338734626_177971211308338_8016472503103462176_n.jpg
bottom of page