top of page

Een Psychic reading is een intuïtieve waarneming van de energie van jou en de interactie met je omgeving. Het is een stroom praktische informatie van je uitstraling; een momentopname tegen de achtergrond van het verleden en met verwijzingen naar de toekomst.

 

Ik geef thema readings en volledige readings. Een thema reading is een reading waar ik kijk naar een specifiek thema/vraag van jou in het heden, en een volledige reading is er een waar ik kijk naar je hele energetische systeem, met het verleden, heden en toekomst er in verwerkt.

Een reading biedt je de mogelijkheid om vanuit een ruimer perspectief, eigen antwoorden te vinden op je vragen. Het werkt inzichtgevend en brengt je bij de essentie van datgene waar je mee bezig bent.

Tijdens de reading kijk ik naar je aura en de chacra's. De informatie die dan vrijkomt, geef ik aan je door.

De aura is als het ware jouw persoonlijke, energetische bibliotheek, waar alle herinneringen, gebeurtenissen en potenties ter informatie beschikbaar zijn. De aura zit om en door het fysieke lichaam heen, en is altijd in beweging.

De chacra's zijn vanuit het Sanskriet vertaald naar energie-'wiel' of 'schijf'. Er zijn een aantal grote chacra's die ik met je zal bespreken tijdens de reading, waarin de verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of tegenkomen. De chacra's die ik tijdens de reading meeneem zijn de kruin-, derde oog-, keel-, hart-, zonnevlecht-, navel- wortel- en voetchacra's, 
en alle informatie die ik geef, schrijf je op. 

bottom of page